SYSTÉM RESTAURANT - software pre Reštaurácie, Penzióny a Maloobchodné predajne


Novinky:

JeSoft cloud

Zákony a novely zákonov

Virtuálna pokladňa


Rýchle odkazy:

Manuál skladu pdf

Manuál k RP pdf

Manuál evidencie liehu pdf

Stavové hlásenia fiškálneho modulu FT4000

PC pre registračné pokladne

Serverové riešenia

Systém RESTAURANT pripravujeme na prechod na e kasu.

Informácie o prechode na e kasu budeme aktualizovať v časti podpora. Ak ešte nemáte pridelené prístupové údaje do podpory požiadajte Vášho servisného technika o pridelenie prístupových údajov.

Systém Restaurant je vytvorený z voliteľných na seba naväzujúcich modulov, pomocou ktorých môžeme zostaviť riešenie podľa Vašich požiadaviek.

  • Registračná pokladňa na PC - software pokladnice v prevedení s klávesnicovým, alebo dotykovým interfacem. Modifikácia Registračnej pokladne pripravená pre pohodlný predaj v Reštauráciách, alebo Maloobchodných predajniach.  Registračná pokladňa pre cezpultový, alebo samoobslužný spôsobom predaja so snímačom EAN čiarových kódov. Registračné pokladne sú v prevedení FULL, SLIGHT, Mobilný čašník, Objednávková bez FM
  • Fiškálne moduly - certifikované podľa zákona 289/2008 Z.z a nasledujúcich noviel, pre tlač potvrdeniek. Systém Restaurant podporuje fiškálne moduly viacerých výrobcov. Fiškálny modul FM41, alebo kompaktná Fiškálna tlačiareň FT400 všetky modely.
  • Sklad - súčasťou systému Restaurant je skladový program s bohatými funkciami pre pohodlnú evidenciu tovaru vo Vašej prevádzke. Sklad distribujeme v prevedení FULL, MIDLLE, BASIC. Jednotlivým prevedeniam skladového modulu je možné rozširovať o ďaľšie funkcie.
  • Ubytovanie - pre Vaše ubytovacie zariadenie s prehľadnou a jednoduchov časovou tabuľkou v ktorej máte vždy prehľad o obsadenosti Vášho ubytovacieho zariadenia, penziónu, hotela, alebo motorestu s ubytovaním.
  • Dochádzka - dochádzkový modul je v dvoch modifikáciách. Samostatný dochádzkový terminál, ktorý môžete umiestniť pri vchode pre personál, alebo ku šatniam. Druhá modifikácia je dochádzkový program Integrovaný v RP. Software je priamo integrovaný v software registračnej pokladnice.