Otvorené stoly klávesnicový Interface


Otvorené stoly klávesnicový Interface
Funkcie na otvorených stoloch sa dajú ovládať prostredníctvom klávesnicových skratiek, alebo pomocou myši. Ku každej funkcii na otvorených stoloch je stručný popis na čo je funkcia určená.
Hlavné funkcie:
  • F5 - otvoriť nový stôl, otvoriť novú potvrdenku
  • Enter na otvorenom stole- pridať, alebo zmeniť položky na otvorenom stole
  • F7 - rozúčtovať, alebo zúčtovať doklad. Položky na otvorenom stole môžete rozdeliť na viacej stolov, alebo môžete položky z viacerých stolov zlúčiť na jeden stôl.
  • F8 - prečíslovanie stola, presadnutie. Otvorenú potvrdenku-stôl môžete presadnúť na iný stôl, alebo môžete zmeniť priradenú stoličku.
  • P - poznámka na doklad. K otvorenému dokladu, stolu si môže obsluhujúci personál pripísať ľubovoľnú poznámku pre bližšie označenie stola
  • * - Platba za izbu - ak používate modul Ubytovanie, môže obsluha pokladne priradiť potvrdenku k otvorenej izbe. Identifikácia podľa čísla izby, alebo pomocou RFID bezkontatkných kariet.
  • K - Ak používate bonovačku do kuchyne, môže obsluha pokladne na ňu zaslať akúkoľvek správu priamo z pokladne.