Zadávanie položiek klávesnicový interface (ovládanie)

Zadávanie položiek pomocou klávesnicového Interface (ovládania) je rýchlejšie s porovnaním s dotykovým ovládaním. Podmienkou rýchleho ovládania je, že obsluha pokladne pozna kódy čísla položiek, prostredníctvom ktorých vkladá obsluha položky na doklad.
Ovládanie klávesnicovým Interface umožňuje zároveň jednoduchšie zadávať množstvo tovaru a to hlavne ak je množstvo s desatinným číslom.
Klávesnicový Interface je optimalizovaný pre bezdotykové zádávanie položiek pomocou čítačky EAN čiarového kódu.
Klávesnicový Interface spolupracuje s digitálnymi váhami pre vkladanie vážených položiek.

Klávesnicový Interface pridávanie oložiek